banner grid 78

Workshops en voorlichting voorschools

Op 18 januari 2022 organiseert Bibliotheek Emmen een inspiratieavond voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1 en 2.

Speciaal voor schoolkranten en nieuwsbrieven biedt Bibliotheek Emmen vier keer per jaar kopij aan, waarin aandacht wordt gevestigd op leuke nieuwe boeken.

Regelmatig brengt de afdeling Educatie een Nieuwsbrief uit. Hierin attenderen wij op ideeën, apps en andere zaken, die wij belangrijk vinden voor het stimuleren van leesplezier. De Nieuwsbrieven kunnen hier worden nagelezen.

Interactief voorlezen is een manier van voorlezen waarbij het kind zelf veel inbrengt en initiatief toont. Het kind wordt gestimuleerd actief mee te denken, te fantaseren en te vertellen.

Tijdens een ouderbijeenkomst met een kijkmoment worden de ouders van peuters geïnformeerd over Boekenpret of BoekStart.

Een voorleescoördinator zorgt ervoor dat (voor)lezen een structurele plek krijgt binnen de instelling.

Meer weten?

Wil je meer weten over een van onze programma’s? Neem dan contact op met:

Karlijn Geitz
karlijn.geitz@facet-emmen.nl
tel 0591 681432

Collecties:
Herman Mensen
herman.mensen@facet-emmen.nl