Abonnementen

Groepsabonnement

Een groepsabonnement is een bibliotheekabonnement voor een (groep van een) school waarmee 400 items op jaarbasis geleend kunnen worden. De uitleenperiode voor materialen bij dit bibliotheekabonnement is zes weken. Ook ontvangt de school een inleverattendering voor de geleende materialen.

Kosten

Een jaarabonnement kost € 61,- (tarief 2022).
Bij betaling via acceptgiro komt daar € 2,50 administratiekosten overheen, met automatische incasso geen extra kosten.

Individueel leerlingabonnement

Een abonnement voor leerlingen tot 19 jaar is gratis. Deze kan persoonlijk aangevraagd in de bibliotheek.

Abonnementen zijn verkrijgbaar in de bibliotheek of bibliobus.