banner grid 78

BoekStart

BoekStart is een programma dat kinderen van 0-4 jaar en hun ouders van boeken wil laat genieten. Ouders krijgen, als hun baby ongeveer drie maanden is, van de gemeente of consultatiebureau, een brief over het belang van voorlezen en een waardebon. Met deze waardebon kunnen zij hun kind gratis lid maken van de bibliotheek en ontvangen zij het gratis BoekStartkoffertje met twee voorleesboekjes, uitleg over voorlezen met baby’s en allerlei voorleestips (tot circa 18 maanden). Met de lidmaatschapspas kunnen zij gebruik maken van de collectie en leuke nieuwe boekjes met hun baby ontdekken.

BoekStart app

boekstart appDe nieuwe BoekStart-app voor Android-telefoon of IPhone staat boordevol video’s en heldere informatie over voorlezen. En natuurlijk vind je in de app ook de nieuwste boeken- en voorleestips voor baby, dreumes of kleuter.

Op de site boekstartpro.nl is veel interessante informatie voor professionals in de kinderopvang te vinden. Wij informeren graag over de mogelijkheden voor Boekstart binnen de kinderopvang.

BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang is bedoeld om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen via de kinderopvang. Hierbij gaat de kinderopvangorganisatie een meerjarige samenwerking aan met de Bibliotheek om taal en voorlezen binnen de organisatie te stimuleren. De kinderopvanginstelling die deelneemt aan BoekStart heeft een goed voorleesklimaat waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen en hun ouders. Leesplezier staat hierbij centraal!

Wat levert het op?

Directies van kinderopvang en de bibliotheek teken voor de structurele samenwerking. Hierdoor komt er in de kinderopvang structureel aandacht voor (interactief) voorlezen en mediaopvoeding, is er een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang met een actuele collectie en wordt er ingezet op deskundigheidsbevordering. De pedagogisch medewerker heeft oog voor taalzwakke kinderen en weet ouders te betrekken bij de taal- en leesontwikkeling van hun kind.Het beleid is vastgelegd in en een voorleesplan en de bibliotheek biedt ondersteuning bij het monitoren van resultaten.

Elke kinderopvang kan mee doen aan BoekStart in de kinderopvang of educatieve programma’s afnemen van de bibliotheek. Vraag je lokale bibliotheek naar de mogelijkheden.

Meer weten? Kijk op www.boekstartpro.nl.