banner grid 78

Workshops en voorlichting Groep 7 en 8

Veel scholen hebben behoefte aan een eigen goedgevulde boekenkast. Maar hoeveel boeken heb je daarvoor nodig, over welke onderwerpen of thema’s, welke niveaus en hoe organiseer je het gebruik?

Regelmatig brengt de afdeling Educatie een Nieuwsbrief uit. Hierin attenderen wij op ideeën, apps en andere zaken, die wij belangrijk vinden voor het stimuleren van leesplezier. De Nieuwsbrieven kunnen hier worden nagelezen.

Tijdens de gastles beleven de kinderen hoe de mensen in de prehistorie en de middeleeuwen leefden.

Speciaal voor schoolkranten en nieuwsbrieven biedt Bibliotheek Emmen vier keer per jaar kopij aan, waarin aandacht wordt gevestigd op leuke nieuwe boeken.

De Kinderboekenweek 2021 - van 6 t/m 17 oktober - staat in het teken van Worden wat je wil.

Een leescoördinator brengt eenheid in het leesonderwijs vanuit het perspectief van leesbevordering, leesbeleving en leesinteresse. Met onze inspirerende cursus leescoördinator kunnen leerkrachten vorm geven aan leesonderwijs op hun eigen school.

Doelgericht aan leesbevordering en informatievaardigheden werken, welke school wil dat niet?! De Monitor de Bibliotheek op school brengt de opbrengst van de samenwerking tussen school en bibliotheek in beeld.

Meer weten?

Wil je meer weten over een van onze programma’s? Neem dan contact op met:

Tineke Luchies
tineke.luchies@facet-emmen.nl
tel 0591 681427