banner grid 78

Advisering school- en klassenbibliotheek

Veel scholen hebben behoefte aan een eigen goedgevulde boekenkast. Maar hoeveel boeken heb je daarvoor nodig, over welke onderwerpen of thema’s, welke niveaus en hoe organiseer je het gebruik?

Op verzoek komt een medewerker van de bibliotheek in school voor advies op maat. De medewerker adviseert over:

  • opzet, inrichting en onderhoud van een collectie op school;
  • saneren van verouderde materialen en over het aanschafbeleid voor nieuwe boeken;
  • opstellen van een stappenplan voor het opzetten van de collectie;
  • een software-systeem om de boeken collectie te beheren en uit te lenen.

Doel: Optimaliseren van de materiële leesomgeving op school, kinderen de gelegenheid bieden mondige informatiegebruikers en grage lezers te worden.
Doelgroep: Leerkrachten
Kosten: Advisering over de collectie en stappenplan: inclusief bij lidmaatschap Educatie Uitvoering saneren van de collectie: € 85,-

Meer weten?

Wil je meer weten over een van onze programma’s? Neem dan contact op met:

Tineke Luchies
t.luchies@bibliotheekemmen.nl
tel 0591 681427