banner grid 78

Monitor de Bibliotheek op school

Doelgericht aan leesbevordering en informatievaardigheden werken, welke school wil dat niet?! De Monitor de Bibliotheek op school brengt de opbrengst van de samenwerking tussen school en bibliotheek in beeld.

Dat gebeurt op basis van gegevens die in de monitor worden verzameld over:

  • het lees- en leengedrag van leerlingen
  • de leesmotivatie van leerlingen
  • het leesbevorderend gedrag van leerkrachten
  • thuissituatie, koppeling ouders

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

Wij verzamelen voor de school gegevens in de monitor en maken daarvan een analyse. Op basis van de analyse stelt het team, samen met de bibliotheek, doelen voor de komende periode. Door elk jaar de monitor uit te voeren, ontstaat een helder beeld van de veranderingen bij leerlingen, leerkrachten en ouders.

Wil je ook meedoen aan de Monitor? Neem contact op met de leesonsulent voor meer informatie over de financiële bijdrage voor scholen en de mogelijkheden voor je eigen school.

Doel: doelgericht werken aan leesbevordering en informatievaardigheden
Wanneer: jaarlijks tussen half november en half februari in een met de school afgesproken periode
Kosten: € 250
Aanmelden:

Meer informatie via Tineke Luchies

Meer weten?

Wil je meer weten over een van onze programma’s? Neem dan contact op met:

Tineke Luchies
t.luchies@bibliotheekemmen.nl
tel 0591 681427