banner grid 78

Klassikaal lenen

Volgens een vast schema komen de leerlingen per groep onder begeleiding van de leerkracht en/of hulpouders naar de bibliotheek of de bibliobus om boeken te lenen.

 

Het doel is dat honderd procent van de leerlingen gebruikmaakt van de bibliotheek. Een bibliotheekpas voor kinderen tot 19 jaar is gratis.

Het is ook mogelijk om de leerlingen op een bibliotheekpas van school te laten lenen. De boeken blijven op school en worden in de klas gebruikt.
Bij deze opzet koopt de school een groepsabonnement waarmee vierhonderd items op jaarbasis geleend kunnen worden.

Van tevoren maken de bibliotheek of bibliobus en de school afspraken over de praktische uitvoering en de voorwaarden van klassikaal lenen. Aantal groepen en frequentie in overleg.

Doel: stimuleren van het bibliotheek- en bibliobusgebruik, bevorderen lezen in de thuissituatie
Doelgroep: groep 3 t/m 8
Wanneer: op afspraak
Kosten: geen

Meer weten?

Wil je meer weten over een van onze programma’s? Neem dan contact op met:

Tineke Luchies
tineke.luchies@facet-emmen.nl
tel 0591 681427