banner grid 78

Workshops en voorlichting Groep 1 en 2

Veel scholen hebben behoefte aan een eigen goedgevulde boekenkast. Maar hoeveel boeken heb je daarvoor nodig, over welke onderwerpen of thema’s, welke niveaus en hoe organiseer je het gebruik?

Regelmatig brengt de afdeling Educatie een Nieuwsbrief uit. Hierin attenderen wij op ideeën, apps en andere zaken, die wij belangrijk vinden voor het stimuleren van leesplezier. De Nieuwsbrieven kunnen hier worden nagelezen.

Op 18 januari 2022 organiseert Bibliotheek Emmen een inspiratieavond voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1 en 2.

Op pad door prentenboekenland’ is een leesbevorderingsproject waarbij scholen en bibliotheek samenwerken om ouders te stimuleren om (meer) te gaan voorlezen. Ouders gaan met zijn of haar kind op pad door de school op zoek naar prentenboeken.

De Kinderboekenweek 2021 - van 6 t/m 17 oktober - staat in het teken van Worden wat je wil.

Tijdens een ouderbijeenkomst met een kijkmoment worden de ouders van peuters geïnformeerd over Boekenpret of BoekStart.

Een programma voor een ouderavond rond kinderboeken en (voor)lezen. Ook is er aandacht voor de combinatie van lezen en gebruik van nieuwe media.

Speciaal voor schoolkranten en nieuwsbrieven biedt Bibliotheek Emmen vier keer per jaar kopij aan, waarin aandacht wordt gevestigd op leuke nieuwe boeken.

Doelgericht aan leesbevordering en informatievaardigheden werken, welke school wil dat niet?! De Monitor de Bibliotheek op school brengt de opbrengst van de samenwerking tussen school en bibliotheek in beeld.

Met onze inspirerende cursus leescoördinator kunnen leerkrachten vorm geven aan leesonderwijs op hun eigen school.

Ieder jaar organiseren we studiebijeenkomsten voor leescoördinatoren die de afgelopen jaren de training Open Boek gevolgd hebben.

Meer weten?

Wil je meer weten over een van onze programma’s? Neem dan contact op met:

Karlijn Geitz
karlijn.geitz@facet-emmen.nl
tel 0591 681432

Collecties:
Herman Mensen
herman.mensen@facet-emmen.nl