Abonnementen afdeling Educatie Voorschools

De instellingen voor kinderopvang: Voorscholen, Kinderdagverblijven en gastouders in de gemeente Emmen kunnen lid worden van Bibliotheek Emmen, afdeling Educatie.
Een lidmaatschap van de dienstverlening omvat:

 • Het lenen van collecties

 • Informatie en advies met betrekking tot de inrichting van een leeshoek

Een abonnement kost € 106,00*

Het bevat het basisaanbod én v.w.b. het lenen van collecties

 • Het lenen van collecties:
  • Themacollecties, ook bij Uk en Puk, één collectie tegelijk
  • Boekenpret- en Voorleescollecties, één collectie tegelijk
  • Boekenhoek collecties, algemene prentenboeken, één collectie tegelijk
 • Informatie en advies

Uitleentermijnen van collecties:

 • Themacollecties, ook Uk en Puk: 1 tegelijk, 4 weken

 • Boekenpret- en Voorleescollecties: 1 tegelijk, 3 weken

 • Boekenhoek collecties, algemene prentenboeken: 1 tegelijk, 8 weken

Met de Stichting Peuterwerk zijn afspraken gemaakt m.b.t. de betaling van lidmaatschappen voor hun peuterspeelzalen in Emmen.

Facturen

U ontvangt in november / december een factuur waarop het abonnement bij de afdeling Educatie is vermeld en evt. bestelde materialen. In juni ontvangt u een factuur m.b.t. de materialen en diensten die vanaf december zijn geleverd.

Groepsabonnementen

Een groepsabonnement is een bibliotheekabonnement voor een instelling waarmee 400 items op jaarbasis geleend kunnen worden. De uitleenperiode voor materialen bij dit abonnement is zes weken. Ook ontvangt de school een inleverattendering voor de geleende materialen.

Kosten: € 61,00* voor een groepsabonnement.

Betaling via acceptgiro € 2,50, met automatische incasso geen extra kosten.
Dit abonnement is in de Bibliotheek of bibliobus te koop.

* prijspeil  2 juli 2022 / Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.