Abonnementen en tarieven afdeling Educatie

Op basis van het lidmaatschap kan de school collectes lenen en intekenen op diverse leesbevorderingsprogramma’s en activiteiten. Ook kan de school gebruik maken van de deskundigheid van de medewerkers van de afdeling Educatie, de lokale bibliotheek of de bibliobus.

Het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2022 bepaalt het tarief én de mogelijkheden binnen het lidmaatschap.

Scholen tot en met 50 leerlingen

Abonnement A: € 106,00*

Het basisaanbod én lenen van de volgende collecties:

 • prentenboeken (1 collectie tegelijk)
 • verhalende boeken (vrij- of niveaulezen; 1 collectie tegelijk)
 • themacollectie (1 collectie tegelijk)
 • speciale collectie (1 collectie tegelijk)

NB deze aantallen mogen tegelijk in school zijn

Scholen met 51 tot en met 100 leerlingen

Abonnement B: € 189,00*

Het basisaanbod én lenen van de volgende collecties:

 • prentenboeken (1 collectie tegelijk)
 • verhalende boeken (vrij- of niveaulezen; 1 collectie tegelijk)
 • themacollectie (2 collecties tegelijk)
 • speciale collectie (1 collectie tegelijk)

NB deze aantallen mogen tegelijk in school zijn

Scholen met 101 tot en met 150 leerlingen

Abonnement C: € 272,00*

Het basisaanbod én het lenen van de volgende collecties:

 • prentenboeken (1 collectie tegelijk)
 • verhalende boeken (vrij- of niveaulezen; 2 collecties tegelijk)
 • themacollectie (2 collecties tegelijk)
 • speciale collectie (1 collectie tegelijk)

NB deze aantallen mogen tegelijk in school zijn

Scholen met 151 tot en met 200 leerlingen

Abonnement D: € 348,00*

Het basisaanbod én het lenen van de volgende collecties:

 • prentenboeken (2 collecties tegelijk)
 • verhalende boeken (vrij- of niveaulezen; 2 collecties tegelijk)
 • themacollectie (2 collecties tegelijk)
 • speciale collectie (1 collectie tegelijk)

NB deze aantallen mogen tegelijk in school zijn

Scholen vanaf 201 leerlingen 

Abonnement E:  € 437,00*

Het basisaanbod én v.w.b. het lenen van collecties:

 • prentenboeken (2 collecties tegelijk)
 • verhalende boeken (vrij- of niveaulezen; 3 collecties tegelijk)
 • themacollectie (3 collecties tegelijk)
 • speciale collectie (1 collectie tegelijk)

NB deze aantallen mogen tegelijk in school zijn

Uitleentermijnen collecties:

 • Prentenboekcollecties - 8 weken
  (niet themagebonden- 20 boeken per collectie)
 • Themacollecties - 4 weken
  (onderwerp naar eigen keuze)
 • Verhalende boeken (max. 30 boeken) - 8 weken
  (bestemd voor vrij lezen / niveaulezen)
 • Engelse boeken - 8 weken
 • Speciale collecties - 4 weken
 • Leesbevorderingscollecties - 4 weken

Alle tarieven zijn exclusief.btw.

Extra collecties

Voor de scholen die lidmaatschap hebben afgenomen van de afd. Educatie is er de mogelijkheid extra collecties te lenen.
Kosten:

 • Eenmalig: € 23,00 volgens het reglement bij dit type collectie
 • Gedurende het hele schooljaar één extra collectie: € 87,00 ; wisseling volgens het reglement bij het type collectie

De leesbevorderingscollecties

Kosten € 23,00 per collectie volgens het reglement bij dit type collectie

Groepsabonnementen

Een groepsabonnement is een bibliotheekabonnement voor een (groep van een) school waarmee 400 items op jaarbasis geleend kunnen worden. De uitleenperiode voor materialen bij deze bibliotheekpas is zes weken. Ook ontvangt de school een inleverattendering voor de geleende materialen.
Kosten € 61,00* voor een groepsabonnement. Betaling via acceptgiro € 2,50,* met automatische incasso geen extra kosten.

Dit abonnement is in de bibliotheek of bibliobus te koop.

Overige Tarieven:

Collectiesanering en titeladvies:

Op verzoek van de school komt een medewerker van de Bibliotheek in school. Deze geeft een advies op maat, beoordeelt de collectie en verwijdert de verouderde, onaantrekkelijke materialen en maakt indien gewenst een advieslijst met geschikte boeken. Ook worden tips gegeven voor de inrichting van een schoolbibliotheek.
Kosten: € 90,00*
De school bestelt zelf de boeken die ze wil aanschaffen.

Schoolwise

Om de schoolcollectie toegankelijk te maken en te kunnen uitlenen kan gebruik worden gemaakt van Schoolwise.
Met SchoolWise krijgt de school een portal voor leerlingen en leerkrachten. Deze portal staat in verbinding met het bibliotheeksysteem. Schoolwise stimuleert niet alleen het lezen maar draagt ook bij aan het vergroten van de informatievaardigheden.
Kosten Schoolwise licentie 2021-2022: € 340,00*
Dit bedrag wordt apart in rekening gebracht, naast het lidmaatschap Bibliotheek Emmen afdeling Educatie.
Contactpersoon Tineke Luchies, Bibliotheek Emmen

*Prijspeil 2 juli 2022 / Alle tarieven excl. btw